đặt xe online

——————–

TP. Hà Nội – H. An Dương Hải Phòng

102 Km
Taxi Hà Nội - TT. An Dương, Hải Phòng, Xe Sang Giá Rẻ Chỉ 745K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
982,200đ

TP. Hà Nội – H. An Dương Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 102 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 982,200đ

TP. Hà Nội – H. Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

111 Km
Taxi Hà Nội - H. Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Xe Sang Giá Chỉ Từ 805K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
1,050,600đ

TP. Hà Nội – H. Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 111 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 1,050,600đ

TP. Hà Nội – H. Cát Hải Hải Phòng

137 Km
Taxi Hà Nội -TT. Cát Hải Hải Phòng, Xe Mới, Sang Trọng chỉ 989K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
1,248,200đ

TP. Hà Nội – H. Cát Hải Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 137 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 1,248,200đ

TP. Hà Nội – H. Hải An Hải Phòng

119 Km
Taxi Hà Nội - Q. Hải An, Hải Phòng, Xe Mới Giá Rẻ chỉ 863K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
1,111,400đ

TP. Hà Nội – H. Hải An Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 119 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 1,111,400đ

TP. Hà Nội – H. Vĩnh Bảo, Hải Phòng

101 Km
Taxi Hà Nội -H. Vĩnh Bảo Hải Phòng Đi Xe Sang Giá Chỉ 737K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
974,600đ

TP. Hà Nội – H. Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 101 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 974,600đ

TP. Hà Nôi – H. Hồng Bàng, Hải Phòng

111 Km
Taxi Hà Nôi - Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Xe Sang, Giá Rẻ chỉ 807K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
1,050,600đ

TP. Hà Nôi – H. Hồng Bàng, Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 111 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 1,050,600đ

TP. Hà Nội – H. Tiên Lãng Hải Phòng

97.1 Km
Taxi Hà Nội -H. Tiên Lãng Hải Phòng, Xe Mới, Sang Trọng chỉ 710K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
944,960đ

TP. Hà Nội – H. Tiên Lãng Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 97.1 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 944,960đ

TP. Hà Nội – H. Dương Kinh Hải Phòng

114 Km
Taxi Hà Nội - Quận Dương Kinh, Hải Phòng, Xe Mới, Giá Rẻ chỉ 828K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
1,073,400đ

TP. Hà Nội – H. Dương Kinh Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 114 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 1,073,400đ

TP. Hà Nội – TP. Hải Phòng

110 Km
Taxi Hà Nội - TP. Hải Phòng, Xe Mới, Sang Trọng, Giá chỉ 800K - TaxiGo
Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
1,043,000đ

TP. Hà Nội – TP. Hải Phòng

Giá đã bao gồm phí cao tốc : 180,000đ
Quãng Đường: 110 km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 1,043,000đ