Liên Hệ : 0837 099 799
 
Liên Hệ : 0837 099 799
Liên Hệ : 0837 099 799

Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai 

Nội thành: 2.500.000 VNĐ

Liên Hệ :0837 099 799

cho thuê xe cưới 45 chỗ

Nội thành: 3,500,000 VNĐ

Liên Hệ :0837 099 799

Cho thuê xe 35 chỗ -Hyundai | Cho thuê xe 35 chỗ

Nội thành: 2.800,000 VNĐ

Liên Hệ :0837 099 799